DVD Čepin

U službi Čepina od 1888. godine

Vijesti

129. redovna godišnja izborno-izvještajna sjednica Skupštine DVD-a Čepin

129. redovna godišnja izborno-izvještajna sjednica Skupštine DVD-a Čepin će se održati dana 18. veljače 2017. godine (subota) s početkom u 18 sati u sali Hrvatskog doma, Kralja Zvonimira 105 u Čepinu.

Za sjednicu predlažemo sljedeći

DNEVNI RED

 1. Otvaranje sjednice Skupštine s uvodnim pozdravom
 2. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine
 3. Izbor radnih tijela Skupštine:
  a. radnog voditeljstva,
  b. zapisničara,
  c. 2 ovjerovitelja zapisnika,
  d. kandidacijsko-izbornog povjerenstva,
  e. verifikacijskog povjerenstva.
 4. Podnošenje izvješća:
  a. o radu Društva (u protekloj godini i mandatnom razdoblju),
  b. o financijsko-materijalnom poslovanju u 2016. godini,
  c. Nadzornog odbora,
  d. verifikacijskog povjerenstva.
 5. Rasprava i verifikacija izvješća
 6. Razrješnica:
  a. Upravnom odboru, Zapovjedništvu i Nadzornom odboru,
  b. Predsjedniku i zamjeniku predsjednika DVD-a,
  c. Zapovjedniku i zamjenicima zapovjednika DVD-a.
 7. Donošenje Odluke o broju članova u tijelima Društva
 8. Izmjene i dopune Statuta DVD-a Čepin
 9. Izbor:
  a. Upravnog odbora, Zapovjedništva i Nadzornog odbora Društva,
  b. Predsjednika i zamjenika predsjednika DVD-a,
  c. Zapovjednika i zamjenika zapovjednika DVD-a,
  d. Predstavnika u Upravnom odboru, Zapovjedništvu i Skupštini VZ Osijek i njihovih zamjenika,
  e. Osoba za zastupanje DVD-a.
 10. Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola
 11. Podjela priznanja
 12. Riječ gostiju
Nalazite se ovdje: Naslovnica Vijesti 129. redovna godišnja izborno-izvještajna sjednica Skupštine DVD-a Čepin