DVD Čepin

U službi Čepina od 1888. godine

Tehnička intervencija br. 2016/23

30. rujna 2016. godine

Tehnička intervencija - prometna nesreća, prometnica Čepin - Ivanovac.

Postrojba DVD-a Čepin izlazi na intervenciju s navalnim vozilom i 5 vatrogasaca u 21:34h zbog dojave o prometnoj nesreći osobnog automobila na prometnici Čepin - Ivanovac. Po dolasku na mjesto intervencije u 21:40h zatičemo policijsku patrolu 3 PP Čepin, ekipu HMP i JPVP Grada Osijeka. Saznajemo da potrebe za intervencijom nema jer je vozač preminuo. JPVP Grada Osijeka odlazi s mjesta intervencija u 21:45h, a postrojba DVD-a Čepin ostaje zbog eventualnog raščišćavanja mjesta nesreće. Nakon konzultacija s policijom, odlazimo u 21:51h i završavamo intervenciju pospremom u DVD-u Čepin u 21:00h.