DVD Čepin

U službi Čepina od 1888. godine

Tehnička intervencija br. 2016/18

20. srpnja 2016. godine

Tehnička intervencija - prometna nesreća - bez učešća, Osječka 10, Čokadinci.

Postrojba DVD-a Čepin izlazi na intervenciju s NV i 6 vatrogasaca u 14:22h zbog prometne nesreće u Čokadincima, Osječka 10. Na putu prema mjestu intervencije u 14:27h VOC JPVP Grada Osijeka obavještava vozila JPVP Grada Osijeka i nas o dojavi policije kako je osoba izašla iz vozila te da daljnja intervencija nije potrebna. Okrećemo se u Čepinskim Martincima te vraćamo u DVD i završavamo pospremom u DVD-u Čepin u 14:43h.

Fotografije s intervencije možete vidjeti u Galeriji intervencija.