DVD Čepin

U službi Čepina od 1888. godine

Tehnička intervencija br. 2016/15

28. lipnja 2016. godine

Tehnička intervencija - uklanjanje stabla s prometnice – bez učešća, šuma Lug, Čepin.

Postrojba DVD-a Čepin izlazi na intervenciju NV i 3 vatrogasca u 13:13h s nakon prethodne intervencije i dojave VOC-a JPVP Grada Osijeka. Dolaskom na mjesto intervencije u 13:28h ustanovljujemo da na prometnici nema nikakvog stabla. Odlazimo s mjesta intervencije u 13:30h te ju završavamo završetkom pospreme u DVD-u u 13:40h.

Fotografije s intervencije možete vidjeti u Galeriji intervencija.