DVD Čepin

U službi Čepina od 1888. godine

Priprema 2016-01

25. lipnja 2016. godine

Izvješće o pripremi br. 01/2016

Požar rolo bala, Beketinci, Crkvena bb

Postrojba stavljena u pripremu:

25. 06. 2016. 18:43

Dojavitelj:

VOC JPVP Grada Osijeka

Način dojave:

SMS

Razlog pripreme:

Požar slame na farmi, Beketinci, Crkvena bb

Broj vatrogasaca u pripremi:

11

Priprema završila:

25. 06. 2016. 18:46

Ukupno vrijeme pripreme:

0:33

Datum popune izvješća:

25. 06. 2016.

Fotografije s naših intervencija možete vidjeti u Galeriji intervencija.