DVD Čepin

U službi Čepina od 1888. godine

Požarna intervencija br. 2016/05

20. lipnja 2016. godine

Požar rolo bala, Trg palih branitelja 6, Čepinski Martinci.

Po dojavi od VOC-a JPVP Grada Osijeka putem SMS-a u 14:06h o požaru rolo bala u Čepinskim Martincima, Trg palih branitelja 6, DVD Čepin izlazi na mjesto požarišta sa NV i 4 vatrogasca te AC s 3 vatrogasca u 14:14h. Dolaskom na mjesto požara u 14:21h utvrđujemo da je vlasnih pomoću mehanizacije razdvojio rolo bale od onih zahvaćenih požarom te da su ukućani sami započeli gašenje kantama vode. Postavljamo 2 mlaza od kojih jedan na rolo bale, a drugi štiti polje žita koje se nalazi u neposrednoj blizini kako bi se spriječilo širenje požara, a AC hidrofira NV. Na požarište dolazi i JPVP Grada Osijeka u 14:27h koja utvrđuje da nema potrebe za njihovih djelovanjem te odlazi sa intervencije u 15:19h. Organiziramo se u smjene te pošto je nagorjela veća količina rolo bala, ostajemo na mjestu požarišta i kontroliramo izgaranje. Požar ugašen u 9:09h idući dan kada je detaljno pregledano i dobro natopljeno požarište te odlazimo s mjesta. Na mjesta požarišta izašla je i policijska patrola 3. PP Čepin. Intervencija završena u 09:50h završetkom pospreme u DVD-u.

 

Fotografije s naše intervencije možete vidjeti u Galeriji intervencija.