DVD Čepin

U službi Čepina od 1888. godine

Požarna intervencija br. 2016/14

26. rujna 2016. godine

Požar dimnjaka, Stjepana Radića 34, Čepinski Martinci

Po dojavi u 18:48h od strane vlasnika putem Centra 112 zapovjedniku DVD-a Čepin o požaru dimnjaka u Čepinskim Martincima, postrojba DVD-a Čepin izlazi na mjesto intervencije u 18:56h sa NV i 3 vatrogasca te obavještava VOC JPVP Grada Osijeka. Dolaskom na mjesto požara u 19:03h utvrđujemo da se radi o požaru dimnjaka centralnog grijanja uzrokovanog nestručnim spaljivanjem čađi u dimnjaku od strane vlasnika. Pregledom dimnjaka te krovišta objekta uz pomoć termokamere zaključujemo da nema opasnosti za širenje požara te da u dimnjaku izgaraju čađ i smola. Obavještavamo dimnjačare komunalnog poduzeća Općine Čepin koji dolaze oko 19:45h te s mjesta intervencije odlazimo u 20:04h. Intervencija završena u 20:14h završetkom pospreme u DVD-u. Na požaru je bila prisutna i dežurna patrola 3. PP Čepin.

 

Fotografije s naših intervencija možete vidjeti u Galeriji intervencije.