DVD Čepin

U službi Čepina od 1888. godine

Požarna intervencija br. 2016/13

23. rujna 2016. godine

Požar otvorenog prostora, županijska cesta Ž4105 i šuma Sjerkovine, Čepinski Martinci

Po dojavi putem mobitela u 15:59h od strane mještanke zamjeniku zapovjednika DVD-a Čepin o požaru trave uz županijsku cestu Ž4105 i šumu Sjerkovine prije ulaza u Grabik (Čepinski Martinci), postrojba DVD-a Čepin izlazi na mjesto intervencije u 16:09h sa NV i 2 vatrogasca te obavještava VOC JPVP Grada Osijeka. Dolaskom na mjesto požara u 16:14h pristupamo gašenju požara suhe trave između ceste i šume. Požar ubrzo ugašen te s mjesta odlazimo u 16:23h. Intervencija završena u 16:33h završetkom pospreme u DVD-u. Opožareno 160m2 suhe trave.

 

Fotografije s naše intervencije možete vidjeti u Galeriji intervencije.